Sağlık Sigortaları

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

Seyahat Sigortası ile sigortalı, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri esnasında karşılaşabileceği ani ve harici kazalar ile hastalıklara karşı teminat altına alınır.
 
Seyahat Sağlık Sigortası ile alınabilecek teminatlar şunlardır:
 
Tedavi masrafları 
Tıbbi nakil 
Tıbbi danışma 
Acil ilaç organizasyonu
Seyahatin iptali
Yaralanma veya hastalık nedeniyle konaklama süresinin uzatılması
Sigortalının aile üyelerinden birinin refakat için seyahati ve konaklaması
Acil durumlarda geri dönüş organizasyonu
Vefat eden sigortalının cenazesinin nakli
Birlikte seyahat eden aile üyelerinin dönüşü
Bagaj kaybı veya hasarı
Gecikmeli bagaj
Gecikme teminatı
Genel bilgi hizmetleri
Acil mesajların iletilmesi
Hukuki danışma
Kişisel sorumluluk
Acil durumlarda avans ödeme
İdari asistans
Seyahat acentesinin iflası/seyahat acentesinden kaynaklanan hizmet kusurları
 
ACİL SAĞLIK SİGORTASI
 
Hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderleri poliçede yazılı teminatlar dahilinde karşılanır.
Acil Sağlık Sigortası aşağıdaki durumları kapsar.
 
Suda Boğulma: Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda boğulmaya yol açacak derecede akciğerlere su girişinin olduğu durumlar. 
Trafik Kazası: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar. 
Darp ve benzeri genel vücut travması, 
Yüksekten düşme, Uzuv Kopmaları, Kırıklar. 
Darbe-kaza sonucu sinir veya tendon kopmaları/kesilmesi sonucu erken dönemde ve acil olarak yapılan alçı ve dikiş atılması, 
Travma sonucu akut masif kanamalar, 
Kurşunlanma, bıçaklanma (cürüm ve cürüme teşebbüs hali istisnadır). 
Tahriş edici madde yanıkları ve tahriş edici gazların solunması (intihar girişimi kapsam dışıdır). 
Akrep, yılan, örümcek, arı sokmaları sonucu oluşabilen anjioödem ve anaflatik şok, 
Hayvan Isırıkları, 
Yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genişlikte ateş, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava solunmuş olması. 
Hayati tehlike arz eden ilaç , gıda ve kimyasal madde zehirlenmeleri: Olay anında yaşamsal fonksiyonları bozmuş olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması. 
Poliçe öncesine dayanan kroner arter hastalığı, yüksek tansiyon, kan yağları yüksekliği ve/veya ritim bozukluğu tanısı ve/veya tedavisi yoksa; Akurt Miyokart Enfarktüsü ve yatarak tedavi gerektiren ciddi ritim bozukluğu (kesin tanının doktor raporu ve tetkiklerle konmuş olması gerekir). Solunum sistemine yabancı cisim kaçması (aspirasyon) 
Akut Apandisit, Poliçe öncesinde tanı konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan beyin kanamaları (geçirilmiş kalp veya damar operasyonları, ven trombozu, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, yüksek tansiyon, kan yağları yüksekliği doğumsal damar anomalisi olanlarda, poliçe öncesi bilinen beyin kist ve tümörlerinde, beyin kanaması kapsam dışıdır.) Poliçe öncesinde tanı konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan felçler: Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kişinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi. (Yüz Felci kapsam dışıdır.) 
Mide perforasyonu (poliçe öncesi tespit edilmiş mide-duedonum ülseri olanlarda ve kronik alkol kullanımı olanlarda kapsam dışıdır.) 
Dış gebelik rüptürü (tanısı daha önce konulmuş olanlar ile takibe alınanlar için kapsam dışıdır.) 
Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonlarını dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek bilinç durumunda değişikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar. 
Akut Böbrek Yetmezliği (gebelik toksemisi ve intihar teşebbüsü sebebi ile oluşanlar hariç) 
Elektrik çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik çarpmaları. 
Donma, Soğuk çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek, şoka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek derecede soğuğa maruz kalınması. 
Göz Yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, kunt travma ya da kimyasal madde teması. 
Akut Hipertansif Atak (poliçe öncesinde hiç hipertansiyon problemi olmayanlar için teminat altındadır.) 
Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum: Kişinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp travması, sara krizi vb. durumlar. (Madde bağımlılığına ve tanısı poliçe öncesi konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olanlar kapsam dışıdır.) 
 
Acil Sağlık Sigortası Özel Şartları için tıklayınız.
Acil Sağlık Sigortası Prim Tablosu için tıklayınız.
 
ERGOCAN Sağlık Sigortası
 
Sağlığımız, sahip olabileceğimiz en büyük hazine. Fakat günlük hayatta en çok ertelediğimiz, ihmal ettiğimiz şey yine sağlığımız. 
 
Oysa ki erken yaşta korunmaya başlayan sağlığın bize uzun ve kaliteli bir yaşam sağladığını biliyoruz. Bu yüzden sağlığımız için alabileceğimiz önlemlerden en önemlisi, erken yaşta sağlık sigortası yaptırmak.
 
ERGOCAN Sağlık Sigortası’nın sunmuş olduğu planlar ve size sağlamış olduğu avantajlarla uzun ve sağlıklı bir hayat sizleri bekliyor.
 
ERGOCAN Süper Plan: ERGO’nun tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında(*), alınan tüm teminatların geçerli olduğu ve anlaşmalı öğretim üyesi farklarının da karşılandığı en üst plandır. Sadece bu planda alabileceğiniz "Ayakta Tedavi Katkı Payı Klozu" ile anlaşmalı kurumlarda ayakta tedavi katkı paylarını da ödemeyeceksiniz. Bu kloz, limitsiz ayakta tedavi (A4) teminatı alanlara yıllık risk değerlendirmesi ile verilebilen, yenileme garantisine dahil olmayan özel bir klozdur.
 
ERGOCAN Temel Plan: Bir sağlık sigortasında arayabileceğiniz tüm standartları size sunan bir plandır. ERGO’nun güvencesi ile standartların bile ne kadar yüksek olduğunu hissedeceksiniz. Bu plan için Beyaz ve Kırmızı Grup tüm anlaşmalı kurumlarımızda geçerli, BESTMED referans merkezlerimizde ise ilave avantaj ve güvenceler içeren konforlu ve tam bir güvence diyebiliriz.
 
ERGOCAN Akıllı Plan: En uygun prim alternatifleri ile maksimum güvencenin sunulabildiğini görünce siz de şaşıracaksınız. Primi öderken ciddi bir tasarruf yapıp poliçe dönemi boyunca bunu sürdürebilmek mümkün. Nasıl mı? Akıllı Plan, size Beyaz Grup’ta tam ve kaliteli hizmeti, ek katılım payı ödemeksizin verirken, ihtiyaç halinde biraz daha fazla katkı payı ödeyerek Kırmızı Grup’tan da limitsiz veya aynı limitler dahilinde yararlanabilmenizi sağlayan becerikli bir plan. Başladığınız tasarrufu sürdürmek veya ara vermek bu noktada sizin elinizde. Ama priminiz her zaman en ekonomik… Üstelik BESTMED avantajları burada da devam ediyor.
 
Teminatlar
 
Ana Teminatlar, İsteğe Bağlı Teminatlar (Özellikli Tanı ve Tedavi, Ayakta Tedavi Teminatları, Doğum, Yurt Dışı Ek Yatarak Tedavi, Ayakta Tedavi Katkı Pay Klozu) ve Özel Hizmetler ana başlıkları ile pek çok alt teminatlardan oluşmaktadır. Detaylar için Anlaşmalı Kurum Teminat Kullanım Tablosu’nu incelemenizi öneririz.
 
Teminat Tablosu için tıklayınız
 
(*)ERGO Anlaşmalı Kurumlar: Beyaz, Kırmızı ve Özel Anlaşmalı Kurumlar veya Referans Merkezleri olan BESTMED’ler olmak üzere üç gruba ayrılıyor. BESTMED gurubu her planda pek çok avantaj ve kişiye özel avantajlarla alternatif uygulamalar sizi bekliyor. Detaylı bilgi için ERGO Sigorta acentelerine başvurunuz.
 
ERGO BESTMED (Özel Anlaşmalı Referans Merkezleri) için tıklayınız
 
ERGOCAN Sağlık Sigortası’nın Avantajları
 
ERGO Bebek
 
Bebeğinize sağlayabileceğiniz en önemli şey, sigorta güvencesidir. Hem siz hem eşiniz ERGO’dan aynı plan ve teminat ile sigortalıysanız ve anne doğum teminatına hak kazanmışsa; yeni doğan bebeğinizi doğduğu günden itibaren bir birey olarak sigortalıyor, doğumsal ve genetik hastalıkları da dahil Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz. Üstelik bebeğinizin doğumdan itibaren gereken tüm tedavi masrafları kendi poliçesinden karşılanıyor. Örneğin, doğumdan sonra kuvöze alınan bir prematüre bebeğin masrafları kendi poliçesinden 180 güne kadar ve limitsiz olarak karşılanırken, doğumsal ve genetik bir hastalığın tedavisini ilk günden itibaren güvence altına alan gerçek ve eşsiz bir koruma sunuyor.
 
Ömür Boyu Yenileme Garantisi
 
24 ay kesintisiz olarak sağlık poliçenizi devam ettirmeniz halinde yapılan risk değerlendirmesinin ardından Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz.
Ayrıca annenin tek başına veya baba ile ayrı planlarda sigortalı oldukları durumlarda, ERGO Bebek dışında da bebeğinize Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz. Ancak bunun için Doğum masrafları ERGO Sigorta’da karşılanmış ve 15 günlük bekleme süresini tamamlayarak başvurmuş olması, risk değerlendirmesinin de olumlu bulunması gerekiyor.
Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilen her üç durumda da bu sigortalılar için kesintisiz devam ettikleri sürece ömür boyunca bir daha Risk Değerlendirmesi yapılmadan her yıl güncel poliçe ile yenileme yapılır.
 
ERGOCAN’a Özel Teminatlar
 
Öğretim Üyelerine yönelik artı güvenceler: Medikal-cerrahi/girişimsel tedavilerinize özel Tedavi Destek Teminatı, doku ve organ nakillerinde gereken Doku ve Organ Nakli Verici Masrafları, 18 yaşın üstü herkese özel anlaşmalı merkezlerde check-up imkanı, sadece Yatarak Tedavi poliçelerinde bile alabileceğimiz Özellikli Tanı ve Tedavi teminatı gibi teminatlar.
 
Anlaşmalı Kurumlara göre teminatlar
 
BESTMED, Beyaz Grup, Kırmızı Grup, anlaşmasız kurumlar olmak üzere sınıflandırılan sağlık kurumlarından teminat ve limitleriniz çerçevesinde sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Özel Anlaşmalı/Referans Merkezleri’nde ayrıcalıklı avantajlar: BESTMED farkı. Sadık sigortalılarımıza sunulan Ek Koruma Klozu Teminatıyla, teminat limitlerinizden katılım paylarınıza, gebelik takibinden doğuma kadar limitsiz teminatlar ve (özel protokolü olan kurumlarda geçerli olacaktır) tüm planlarda öğretim üyesi farklarının karşılandığı anlaşmasız hekimlerinizin yapacağı tedavilerde bile farklılıklar sunulmaktadır.
 
Yurt Dışı Tedavi İmkanı
 
Yurt dışı ek tedavi teminatı aldığınızda, herhangi bir ülkede yapılan tedaviniz ile ilgili tüm sağlık giderlerini belirlenen limit dahilinde %80 oranında teminat altına alıyoruz.
Üstelik Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan durumlar veya yurt dışında acil sağlık hizmeti almanız gerektiğinde bu ek teminatınız olmasa bile belirlenmiş koşullar ve limitleriniz çerçevesinde tedavi imkanınız bulunmaktadır.
EUROCENTER, yurt dışı sağlık kurumlarından alınan hizmetlerde yardım ve destek aldığımız, gereğinde sizin adınıza ve teminatınız dahilinde ilgili kuruma doğrudan ödeme sürecini yöneten Asistans Kurumumuz ve önemli bir iş ortağımızdır.
 
Anlaşmalı Kurumlarımıza haritadan rahatlıkla ulaşın: YİNE SİZE ÖZEL ve TEK…
 
Tanımadığınız bir yerde sağlık kurumuna erişmek istediğinizde, haritamızdan en yakın tercihi görebilme ayrıcalığını size sunuyoruz. Böylece adres ararken zaman kaybetmeyeceksiniz.
 
Acil Durumlarda Yanınızdayız: 444 0 466’yı arayın yeter.
 
Herhangi bir sağlık sorununuzda, hastaneye ya da hastaneden başka bir hastaneye tıbbi naklinizi sağlıyoruz. 
Hastanede yatmanızı gerektiren durumlarda, refakatçinizin de konaklama giderlerini ödüyoruz. 
 
Vergi İndirimi Avantajı
 
Ücretli çalışanlar; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.
Örneğin: 3000 TL brüt maaş alan bir kişi ayda ortalama 150 TL özel sağlık sigortası ödemesi yaparken, 31 TL vergi iadesi kazanır ve primin yaklaşık %20’si oranında vergi avantajı sağlamış olur.
Yıllık beyanname verenler; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.
 
Hasarsızlık İndirimi
 
Bir önceki poliçede Hasar/Prim Oranı sigortalı bazında %30’un altında kaldığı ardışık her yıl için birer kademe indirime hak kazanılır. Her bir kademe %15 indirime karşılık gelmektedir. HP oranı yükseldikçe indirim kademeleri de giderek azalır ve ek prime konu olur. En fazla indirim ve ek prim aynı şekilde 3’er kademedir.
 
Geniş Aile Poliçesi ve İndirim Oranları
 
Aynı plan ve alt planda yer alan sigortalılar, sayısına bakılmaksızın %10 aile indirimine hak kazanır.
ERGO sağlık sisteminde aynı poliçe üzerinde sigortalılar dilerlerse farklı alt planları da alabilirler. Bu durumda aile indirimi %5 olarak uygulanır.
Üstelik ERGO’nun geniş aile konseptine tüm birinci derece aile mensupları, dededen toruna yaşayan tüm kuşaklar dahildir ve aynı poliçede yer alabilirler.

KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI
 
Miyokard infarktüsü, hastalık sonucu inme, kanser, koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyetı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak kaybı, multiple sclerosis, kalp kapakçığı değişimi, işitme kaybı, motor nöron hastalığı, büyük yanıklar, körlük ve organ nakilleri gibi rahatsızlıkların gerçekleşmesi durumunda poliçede belirlenmiş olan teminat limiti sigortalıya ödenir.
 
VIP SİLVER SAĞLIK SİGORTASI
 
VIP Silver Sağlık Sigortası 0-60 yaş arası tüm bireylerin yararlanabileceği bir poliçe olup; yatarak tedavilerde, B tipi anlaşmalı kurumlarımızda kurumun kadrolu uzman doktorları tarafından ya da şirketimizin B tipi anlaşmalı doktorları tarafından yapılan cerrahi girişimlerde %100 kapsamla karşılayan, ayakta tedavilerinizde ise değişik alternatiflerin yer aldığı geniş bir plan yelpazesi sunan limitsiz bir üründür.
 
VIP GOLD SAĞLIK SİGORTASI
 
VIP Gold Sağlık Sigortası 0-60 yaş arası tüm bireylerin yararlanabileceği bir poliçe olup; yatarak tedavilerde, anlaşmalı / anlaşmasız tüm kurumlarda (Florance Nightingale Hastaneler Grubu’nda yapılacak cerrahi ya da medikal yatış giderleri ise poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak %70 kapsamla karşılanır.); kurumun kadrolu uzman doktorları tarafından ya da şirketimizin anlaşmalı doktorları tarafından yapılan cerrahi girişimlerde %100 kapsamla karşılayan, ayakta tedavilerinizde ise limitsiz ve katılımsız ayakta tedavi seçeneğinin de yer aldığı geniş bir plan yelpazesi sunan limitsiz bir üründür.
 
VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI
 
VIP Platınum Sağlık Sigortası 0-60 yaş arası tüm bireylerin yararlanabileceği bir poliçe olup; yatarak tedavilerde, anlaşmalı / anlaşmasız tüm kurumlarda; kurumun kadrolu uzman ya da akademik ünvana sahip doktorları tarafından ya da şirketimizin anlaşmalı doktorları tarafından yapılan cerrahi girişimlerde %100 kapsamla karşılayan, ayakta tedavilerinizde ise limitsiz ve katılımsız ayakta tedavi seçeneğinin de yer aldığı geniş bir plan yelpazesi sunan limitsiz bir üründür.