Nakliyat Sigortaları

EMTEA NAKLİYAT SİGORTALARI

Geniş Teminat I.C.C.(A) (Gemi/Kamyon) / I.C.C. (Air) (Uçak)
 
Bu teminatla; ani rastlantısal ve beklenmedik nedenlerden dolayı mala gelebilecek hasar veya ziya sigorta edilir. Bu teminatta hangi rizikoların teminat kapsamı dışında olduğunu sıralamak daha kolaydır, bunların dışındaki her şey teminata dahildir.
Teminat Dışındaki Durumlar; Malın kendi özrü, gecikmeden doğan hasarlar,aşınma ve yıpranma halleri, ambalaj yetersizliğinden doğan hasarlar, sigortalının kasti, geminin donatanlarının mali yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan hasar ve masraflar, radyoaktif güç veya madde kullanan herhangi bir savaş silahının kullanımından doğan hasar ve masraflar, savaş/grev istisna klozları (ek teminat olarak verilebilir).
 
Dar Teminat I.C.C. (C) Denizyolu/Kamyon Klozu/Demiryolu Klozu  
 
Nakil vasıtasının; batması, devrilmesi, yanması, oturması, çatışması, çarpışması veya yangın, infilak, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak kayması veya dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi gibi rizikoların gerçekleşmesi sonucu aracın kaza geçirmesi şartı sonucu, mallara gelebilecek ziya ve hasarları teminat altına alır.
 
Tam Ziya
 
En dar teminat türüdür. Yükü taşıyan aracın fiilen ve mutlaka, tamamen hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen ve tamamen hasarlanması durumunu teminat altına alır.
 
YURT İÇİ TAŞIYICININ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
 
Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır.
Yurt İçi Sorumluluk Sigortası teminatı Emtia Nakliyat Sigortası’nın yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanun’una göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

C.M.R. YURT DIŞI TAŞIYICININ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
 
Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR Konvansiyonu anlaşmasına dahil ülkeler veya taşımacılığa konu iki ülkeden birinin bu konvansiyona dahil olması halindeki iki ülke arasında karayolu ile yapılan mal taşımacılığında nakliyecinin sorumluluklarını teminat altına alır.
 
KIYMET NAKLİYATI SİGORTALARI
 
Gerçek ve Tüzel kişilerin sahibi bulundukları veya muhafaza ettikleri evrak, hisse senedei, tahvil ve paraların gemi, tren, uçak veya karayolunda taşınmaları esnasındaki risklerini teminat altına alır. Ancak nakit para, döviz, efektif, altın ve gümüşe teminat verilebilemsi için taşımanın zırhlı araçlarla ve silahlı görevliler refakatinde yapılması zorunludur.
 
TEKNE SİGORTALARI
 
Konu gemi ve çeşitli deniz araçlarıdır. (yüzer vinç, deniz römorku, duba, yüzer havuz vs). “Gemi” terimi içerisinde gövde, makine ve gemiyle alınıp satılan diğer donanımlar dahildir. Denizde, çekek yerinde, çekek yerine çekilme ve indirme esnasında ve yatma mahallinde iken teminat altına alır.   Dar ve geniş teminat verilebilir.