Mühendislik Sigortaları

MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI

Makine Kırılması Sigortası ile işletmenizdeki tüm üretim ve yardımcı makineleriniz (tekstil, metal, deri, ahşap, plastik, gıda, baskı ve ambalaj vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına alınmaktadır.

 Makine Kırılması Sigortası’nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:
 
İşletme kazaları
İmalat, montaj, işçilik kusurları 
Yağlama kusurları 
Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri) 
Fırtına 
Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi 
İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
 
Makine Kırılması Sigortası’nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
 
Fiziki infilak 
Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar 
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör 
Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları 
Müteharrik iş makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık) 
Makine Kırılması Sigortası’nda sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır. Makine Kırılması Sigortası yapılan sabit makineler için ayrıca Yangın Sigortası yaptırılması da uygun olacaktır.
 
ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI
 
İşletmenizdeki tüm elektronik cihazlarınızı (sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.
 
Elektronik Cihaz Sigortası’nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:
 
İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti 
Hatalı dizayn ve malzeme 
Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri) 
Yangın, yıldırım, infilak 
Kavrulma, kararma, is, duman 
Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi 
Dahili su 
Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 
Elektronik Cihaz Sigortası’nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
 
Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları 
Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları 
Deprem 
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör 
Veri kaybı 
Artan iş ve çalışma masrafları 
Valf ve tüpler
 
Elektronik Cihaz Sigortası’nda sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır.
 
MONTAJ SİGORTASI
 
Montajı yapılacak makinelerin şantiye sahasına varmasından montajlarının ve tecrübe devrelerinin tamamlanmasına kadar risklerinize uygun teminatlarla güvence altına alır.
Montaj projene örnek olarak gübre fabrikaları, gıda ve metal işleme tesisleri, tekstil sektörü, tuğla fabrikaları, kağıt, kereste ve deri sanayindeki makinelerin montajları gösterilebilir.
 
Montaj All Risks Sigortası’nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, montaj kazalarına ilave olarak otomatik teminat kapsamına aldığı başlıca riskler şunlardır:
 
Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet 
Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs 
Yangın, yıldırım ve infilak 
Hava ve kara taşıtları çarpması 
Dört haftalık tecrübe devresi
 
Montaj All Risks Sigortası’nın teminat kapsamı aşağıdaki ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
 
Enkaz kaldırma masrafları 
Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar 
Şantiye tesisleri 
Üçüncü şahıs mali sorumluluk 
Dört haftayı aşan tecrübe devresi 
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör 
Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
 
DOĞALGAZ TESİSAT SİGORTASI
 
06.08.2004 tarih, 25545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01 Ekim 2004 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren ilgili kanun maddesi gereğince; doğalgaz iç tesisat ve/veya dönüşüm projelerinde, projeye başlamadan önce "Doğalgaz Tesisat Sigortası" düzenlenmesi ve Doğalgaz Dağıtım Firması’na, onay için sunulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanun maddesine dayanarak, "Doğalgaz Tesisat Sigortası" ile ilgili projelerinizi güvence altına almaktayız.
 
Teminatın kapsamı:
 
Montaj Tüm Riskler Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sözleşme bedeline kadar temin etmeyi, 
Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını sözleşme bedeline kadar temin etmeyi, 
Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin etmeyi, 
kabul ve taahhüt eder.
 
Doğalgaz yakan cihazlar da (kazan, kombi, soba, şofben vb.) poliçe teminatına dahildir.