Ferdi Kaza Sigortası

 Ferdi Kaza Sigortası ile aşağıdaki teminatlar alınabilir: 

 Vefat Teminatı: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

Tedavi Masrafları: Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alınır. Tedavi masrafları teminatı Vefat ve Sürekli Sakatlık Teminatları toplamının % 5’i ile sınırlıdır.

Gündelik Tazminat: Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir. 

Gündelik Tazminat Teminatı, Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatlarının toplamının %5’i kadar olup, poliçe dönemi içinde 200 gün ile sınırlıdır. Tedavi Masrafları Teminatı ve Gündelik Tazminat veya tedavi yalnız başına temin edilemez.

Ferdi Koltuk Sigortası

Taşıyıcının; yolcularla birlikte sürücü ve diğer görevlilerin de “can zararlarını” güvence altına alır.Bir Ferdi kaza poliçesidir. Ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi giderleri teminatlarını içerir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 Yurt içi ve yurt dışına ücretle yolcu taşımacılığı yapan ve taşımacılık yetki belgesi olan otobüslerin yaptırmak zorunda olduğu Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası’dır.

Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık Mali Sorumluluk Sigortası

Taşıyıcının hukuksal sorumluluğunu teminat altına alır. Motorlu araçta seyahat eden yolcuların, duraksamalar da dahil olmak üzere bedeni zarara uğramasından doğan sorumluluğunu güvence altına alır.

Zorunlu Taşımacılıkta sigortalı; taşıyıcı

Koltuk Sigortasında sigortalı; yolcular ve taşıt personelidir.