Konut Paket Sigortası

Klasik Yangın Teminatlarının yanı sıra, aşağıdaki teminatları içerir;

Mali Sorumluluk Teminatları

Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu 
Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu 
Aile mesuliyeti 
 
Diğer Teminatlar şöyledir
 
Kira kaybı
Geçici ikametgah masrafları
Enkaz kaldırma masrafları 
Yakıt sızması 
Kazaen kırılma 
Riziko adresi dışında bulunan eşyaların uğrayacağı zararlar 
Ferdi kaza 
Elektrik hasarları ve elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması 
Tamirci ve temizlikçilerin vereceği zararlar 
Ortak kısımlardaki eşyaların zarar görmesi 
%10 limitle eksik sigortadan koruma 
Yeni değer klozu 
Misafir eşyalarının uğrayacağı zararlar 
Hukuksal koruma, hasarsızlık koruma, hasarsızlık indirimi 
Elektronik cihaz hasarları 
Makine kırılması hasarları 
Banka kasalarındaki hırsızlık
Bina üzerindeki sabit kıymetlerin hırsızlığı 
Kişisel gasp-hırsızlık 
Hırsızlık ve gasp sonrası çıkarılacak belgelerin masrafları 
İzolasyon hasarları
Kazı sonucu yer kayması
Akvaryumdan su sızması 
Bahçe mobilyaları hırsızlığı
Hastahanede hırsızlık
Çevre düzenlemesi
Garajdaki araçlar