Yangın Sigortası

 İŞYERİ PAKET SİGORTASI

İşyeriniz ve içinde bulunan emtia, demirbaş, makine, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için yangın, yıldırım, infilak, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar teminat altına alınmaktadır. 
İsteğe bağlı olarak sel ve su baskını, deprem, yanardağ püskürmesinden doğacak zararlar da teminat altına alınır. Mali Sorumluluk teminatları ve diğer teminatlar da kapsam dahilindedir.
İşyeri Sigortaları için KOBİ’lere özel, her sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenebilen küpür poliçelerimiz bulunmaktadır. Aşağıda; Eczane Paket ve Eğitim Paket Sigortaları bunlara örnek olarak sunulmaktadır.
 
ECZANE PAKET SİGORTASI
 
Klasik Yangın Sigortası Teminatlarının yanı sıra aşağıda bulunan, bir Eczanenin ihtiyaç duyabileceği tüm teminatları paket olarak içerir;
•  Cam ve tabela kırılması, raf/vitrinlerin herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emtiada meydana gelebilecek hasarlar 
•  Elektronik cihaz 
•  Makine kırılması 
•  Elektrik hasarları 
•  Soğutucu cihazlarda ürün bozulması 
•  Nöbet özel şartı (Nöbet çizelgesinde belirtilen tarihlerde, emtia hasarlarında %30’una kadar eksik sigorta uygulanmayacaktır.) 
•  Ferdi kaza 
•  Emniyeti suistimal 
•  Taşınan para 
•  Kasa hırsızlık 
•  Yazar kasa hırsızlık 
•  Kasadaki reçeteli ilaçlar 
•  Reçete ve kupür hırsızlık
 
EĞİTİM PAKET SİGORTASI
 
Klasik Yangın Sigortası Teminatlarının yanı sıra aşağıda bulunan, bir Eğitim Merkezinin  ihtiyaç duyabileceği tüm teminatları paket olarak içerir;
•  Cam ve tabela kırılması, cam ihtiva eden dolapların herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar 
•  Elektronik cihaz 
•  Makine kırılması 
•  Elektrik hasarları 
•  Yakıt sızması 
•  Tamirci, temizlikçi, tedarikçi, sağlık personeli gibi üçüncü şahısların verebileceği zararlar 
•  İşletmenizde gerçekleştirebileceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar 
•  Gıda zehirlenmeleri 
•  Ferdi kaza (örenci, öğretmen, idari personel ve tüm ziyaretçiler için) 
•  Hukuksal koruma 
•  Öğrencilerin bina ve eşyalara verebileceği zararlar 
•  Çevre düzenlemeleri ve peyzaj 
•  Emniyeti suistimal 
•  Taşınan para 
•  Kasa hırsızlık 
•  Binaya ait hırsızlık 
•  Yazar kasa hırsızlık 
•  Arızi inşaat 
•  Otomatik ikame 
•  Manevi tazminat talepleri