Kasko Sigortası

Kasko Sigortası, karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracının gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır.

Kasko Sigortası; hasar, araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir.Ana teminat kapsamı aşağıdaki gibidir;

  • Çarpma, çarpılma, çarpışma
  • Yanma
  • Çalınma, çalınmaya teşebbüs
  • Sel ve su baskını
  • Deprem ve yanardağ püskürmesi
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
  • Enflasyon (Üretici Fiyat Endeksi’ne göre)
  • Otomatik değer artışı (ödenen hasar sonrası araç değerinin primsiz olarak hasar öncesi meblağa yükseltilmesi)
  • İhtiyari mali sorumluluk (aracın işletenine yöneltilebilecek sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitleri üzerinde olan kısmının - bedeni ve maddi olmak üzere - temin edilmesi)
  • Ferdi Kaza Sigortası (Bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcu, sürücü ve sürücü yardımcılarının isim belirtilmeden yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarının karşılanması)

KASKOSUZA KASKO SİGORTASI

Bu teminat kapsamında: seçmeli olarak 5.000.-TL veya 10.000.-TL limitlerle, sahibi olduğunuz aracın;

Çarpma, Çarpılma, Çarpışması (kaza tespit tutanağı veya zabıt düzenlenmiş) ; Çalınması; Yanması; Deprem (muafiyetsiz); Sel (muafiyetsiz); Terör; Koltuk Ferdi Kaza; İhtiyari Mali Mesuliyet teminatları dahilinde uğrayacağı hasarlar sigorta edilmektedir.

Anlaşmalı Özel Servis Şartı

İşbu policede çarpışma hasarlarında sigortalımızın %100 kusurlu olduğu durumlarda araç onarımının HDI Sigorta’nın anlaşmalı olduğu özel servislerde yapılması gereklidir. Belirtilen anlaşmalı özel servisler dışında yapılan onarımlarda hasar tutarının %25’i oranında muafiyet uygulanır. Gerçekleşen kazada sigortamızın tam kusurlu olmaması (%100 kusurlu olmaması) durumunda anlaşmalı servis zorunluluğu bulunmamaktadır.